כתבות

 

על ארגון אמון הציבור ועסקים מחויבים:

אמון הציבור הוא ארגון חברתי (חברה לתועלת הציבור במעמד מלכ"ר) הפועל לקידום הגינות בעסקים במדינת ישראל. הארגון נוסד בשנת 2005. אמון הציבור הוקם במטרה לשנות את כללי ההתנהגות של עסקים וגופים ציבוריים בישראל ולהנחיל תרבות כלכלית המבוססת על הוגנות שתועיל לציבור, לממשלה ולעסקים כאחד. חזון הארגון היא לקדם הגינות בעסקים בישראל ולהעמיד לרשות הציבור, העסקים ומקבלי ההחלטות מידע אמין ומקצועי שישרת מטרה זו.

מיהו העסק המחויב לכללי אמון הציבור?

עסקים המחויבים לכללי אמון הציבור הם קבוצת עסקים נבחרת אשר המשתייכים אליה נבדקו ונמצאו ככאלה המפנימים בעסק את כללי ארגון אמון הציבור והם בעלי מחויבות להטמעת כללים אלה עסקים אלה מתחייבים ל"כללי ארגון אמון הציבור" (הנגישים לכל באתר הארגון), ונעשית על פעילותם מול צרכנים בקרה ע"י ארגון אמון הציבור (בתשלום). התו הוא הצהרה של העסק על מחויבותו כלפי הציבור ואמון הציבור לכללי ההגינות, האמינות והשקיפות שקבע ארגון אמון הציבור, על מחויבות העסק לתקן ליקויים בהתנהלותו וכי הוא נתון להליך בקרה (בתשלום) של אמון הציבור על ממשקיו הצרכניים.

על ADASHOT ותו אמון הציבור:

אנו פועלים למען שקיפות והגינות בעסקים כלפי לקוחותינו.כחלק מפעילות זו חברתנו הינה הגוף היחידי בתחומו אשר זכה להכרה והינו בעל תו אמון הציבור. בעת רכישה באתר אתם הלקוחות נהנים משירות מקצועי ואיכותי ללא פשרות, הגינות ויושר מסחרי אשר חרטנו על דגלנו ומלווים אותנו במטרה להעניק לכם הלקוחות את חווית הקנייההטובה וההוגנת ביותר אותה אנו יכולים להעניק.