• One Day Acuvue Moist עסקה שנתית One Day Acuvue Moist עסקה שנתית
  2,160 ₪
  לקניה 
 • One Day Acuvue Trueye עסקה שנתית One Day Acuvue Trueye עסקה שנתית
  2,640 ₪
  לקניה 
שם המוצר כמות מחיר
 1. Purevision for Astigmatism עסקה שנתית
  עיסקה שנתית לעדשות צילינדר חודשיות
  24 עדשות צילנדר חודשיות
  1,648 ₪

  לקניה

 2. Soflens 1 day For Astigmatism עסקה שנתית
  עסקה שנתית לעדשות צילינדר יומיות
  720 עדשות צילינדר יומיות
  3,096 ₪

  לקניה

 3. Biofinity Toric עסקה שנתית
  עדשות צילינדר מתקדמות חודשיות
  24 עדשות צילינדר חודשיות
  1,440 ₪

  לקניה

 4. DISPO Air Multi עסקה שנתית
  עסקה שנתית לעדשות סיליקון הידרוג'ל מולטיפוקליות
  24 עדשות מולטיפוקליות חודשיות
  2,156 ₪

  לקניה

 5. Purevision Multifocal עסקה שנתית
  עסקה שנתית לעדשות מולטיפוקליות חודשיות חסכוניות
  24 עדשות מולטיפוקליות חודשיות
  1,988 ₪

  לקניה

 6. Air Optix Aqua Multifocal עסקה שנתית
  עסקה שנתית לעדשות סיליקון הידרוג'ל מולטיפוקליות
  24 עדשות מולטיפוקליות חודשיות
  1,396 ₪

  לקניה

 7. Biofinity Multifocal עסקה שנתית
  עסקה שנתית לעדשות מולטיפוקליות חודשיות
  24 עדשות מולטיפוקליות חודשיות
  1,708 ₪

  לקניה

 8. SH Toric עסקה שנתית
  עדשות צילנדר תלת חודשיות
  8 עדשות צילינדר תלת חודשיות
  2,700 ₪

  לקניה