• 1-Day Acuvue Moist for Astigmatism עסקה שנתית 1-Day Acuvue Moist for Astigmatism עסקה שנתית
  2,988 ₪
  לקניה 
 • Acuvue Oasys For Astigmatism עסקה שנתית Acuvue Oasys For Astigmatism עסקה שנתית
  1,240 ₪
  לקניה 

עדשות מגע צילינדר (עסקה שנתית)

עדשות מגע צילינדריות מיועדות לתיקון בעיית אסטיגמציה. ניתן לרכוש אותן לשימוש יומי, דו-שבועי וחודשי עפ"י הצורך. רכישת עדשות מגע טוריות (צילינדריות) בעסקה שנתית מאפשר חיסכון של עשרות אחוזים ממחירן המקורי. כיום ניתן להרכיב עדשות מגע צילינדריות העשיות מחומרים מתקדמים כגון: סיליקון הידרוג'ל, חומר המכיל אחוז לחות (מים) מוגבר, עבירות חמצן גבוה וגמישות.

שם המוצר כמות מחיר
 1. Purevision 2 for Astigmatism עסקה שנתית
  עדשות צילינדר - הדור החדש
  24 עדשות צילינדר חודשיות
  1,800 

  לקניה

 2. Biomedics 1 Day Extra Toric עסקה שנתית
  720 עדשות צילינדר יומיות
  720 עדשות צילינדר יומיות
  3,042 ₪

  לקניה

 3. Soflens Toric עסקה שנתית
  עסקה שנתית לעדשות צילינדר
  24 עדשות צילינדר חודשיות
  796 ₪

  לקניה

 4. Purevision for Astigmatism עסקה שנתית
  עיסקה שנתית לעדשות צילינדר חודשיות
  24 עדשות צילנדר חודשיות
  1,648 ₪

  לקניה

 5. Soflens 1 day For Astigmatism עסקה שנתית
  עסקה שנתית לעדשות צילינדר יומיות
  720 עדשות צילינדר יומיות
  3,096 ₪

  לקניה

 6. Hanita Sunny Toric עסקה שנתית
  עדשות צילינדר חודשיות
  24 עדשות צילינדר חודשיות
  996 ₪

  לקניה

 7. Biofinity Toric עסקה שנתית
  עדשות צילינדר מתקדמות חודשיות
  24 עדשות צילינדר חודשיות
  1,440 ₪

  לקניה

 8. SH Toric עסקה שנתית
  עדשות צילנדר תלת חודשיות
  8 עדשות צילינדר תלת חודשיות
  2,700 ₪

  לקניה